Instruktor plavání

Absolvent získá certifikát (osvědčení), které opravňuje držitele k vydání živnostenského oprávnění v příslušném oboru. Je určeno především pro profesionální pracovníky plaveckých škol a pracovníky školských zařízení s vlastním bazénem, kteří vedou plaveckou výuku.

Informace o školení

Termíny školení: Jihlava

 • 27.3.2021 - 28.3.2021 (úvodní část)
 • 17.4.2021 - 18.4.2021 (I. konzultace)
 • 29.5.2021 - 30.5.2021 (II. konzultace)
 • 12.6.2021 - 13.6.2021 (zkoušky,ukončení kurzu)
 • 16.10.2021 - 17.10.2021 (úvodní část, I.konzultace, další konzultace dle domluvy)
 • 20.11.2021 - 21.11.2021 (II. konzultace, ukončení kurzu)

Doplňující informace o školení ve městě Jihlava:

Zahájení vždy v sobotu v 9.00 na bazéně U.Rošického v Jihlavě – vestibul budovy.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! a psací potřeby s sebou.

Ukončení v neděli v odpoledních hodinách. (17,00)

Cena školení

 • 4.800,- Kč

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

Informace o školení

Na základě úspěšného absolvování vzdělávacího programu uchazeč získá teoretické i praktické kompetence v metodické, didaktické, pedagogické, zdravotní, psychomotorické a hygienické problematice cvičitele plavání.

Účastníci získávají znalosti o celkové problematice výuky plavání po stránce anatomické fyziologické, antropologické, psychomotorické, metodologické, sociální, zdravotní, psychologické a pedagogické.

Absolvent je schopen poskytnout záchranu a 1. Pomoc, ovládá prevenci tonutí, ovládá strategii vyučovacích metod a postupů k výuce plavání a vodní bezpečnosti účastníků kurzů plavání.

Po úspěšném absolvování kurzu bude absolventovi udělena zároveň i licence „Vodní dozor junior“.

Zkouškové požadavky

Obecná část:

 1. 1. písemný test z anatomie, fyziologie, traumatologie a 1.pomoci – 45 otázek.
 2. 2. písemný test z techniky a didaktiky plavání a záchrany tonoucích – 45 otázek.

Specializace:

 1. 1. praxe - metodický výstup – vedení tréninkové jednotky výuky plavání.
 2. 2. praxe - praktická zkouška záchrany tonoucího, 1. pomoci a KPR.
 3. 3. obhajoba písemné přípravy kurzu – plavecká výuka.

Rozsah školení

 • Pro uchazeče s maturitou 150 hodin,
 • Pro uchazeče bez maturity 200 hodin.

Vstupní požadavky

 • dosažení věku 18 let,
 • ukončené základní vzdělání,
 • dovednost plavání a potápění.

Přihláška