Vodní dozor junior – VDj

Je pracovník provozovatele vodního areálu, odpovědný za prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního areálu, který má platné osvědčení o absolvování kurzu vodního dozoru – junior ve školícím zařízení v souladu s licenčními požadavky oborových asociací a s ČSN EN 15288-2 pro hloubku vody do 1,6 m včetně (dle TNV 94 0920-1).

Účastníci kurzů musí absolvovat předepsanou hodinovou dotaci pro školení na pozici Vodní dozor junior – 16 hodin ( 2 dny ) a úspěšně absolvovat zkoušky.

Informace o školení

Vstupní požadavky

 • věk 18 let,
 • uchazeč má fyzické a mentální předpoklady plnit úkoly, které vyplývají z náplně práce pracovní pozice Vodní dozor junior,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny školení: Břeclav

 • 5.5.2018 - 6.5. 2018

Doplňující informace o školení v Břeclavi:

Zahájení v sobotu 5.5. v 9,00 na bazéně v Břeclavi, konec v neděli 6.5. cca v 16,00.

Termíny školení: Jihlava

 • 23.3.2018 - 24.3. 2018
 • 27.4.2018 - 28.4. 2018
 • 18.5.2018 - 19.5. 2018
 • 8.6.2018 - 9.6. 2018
 • 12.10.2018 - 13.10. 2018
 • 9.11.2018 - 10.11. 2018

Doplňující informace o školení v Jihlavě:

Zahájení školení Vodní dozor junior vždy v pátek na plaveckém bazénu na ulici E.Rošického (mapka zde:) ve 12,45 předpokládané konec v pátek v 18,00.

V sobotu zahájení v 9,00 tamtéž a předpokládaný konec v 17,30.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!!

Termíny školení: Kladno

 • 25.5.2018 - 26.5. 2018

Doplňující informace o školení v Kladně:

Zahájení v pátek 25.5. v 16,00 v zasedací místnosti Aquaparku Kladno, Sportovců 818, Kladno. Sraz před budovou aquaparku.

Ukončení ve 20,00. V sobotu zahájení v 9,00 a ukončení v odpoledních hodinách. Plavky a psací potřeby s sebou.

Možnost ubytování: www.sporthotelsletiste.cz

Termíny školení: Strakonice

 • 2.6.2018 - 3.6. 2018

Doplňující informace o školení v Strakonice:

Zahájení v sobotu 2.6. v 7,00 na bazéně ve Strakonicích, konec v neděli 3.6. cca v 15,00.

Cena školení

 • Školení Vodní dozor junior - 1 500 Kč (vč. DPH)

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

Učební plán

Zkouškové požadavky

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Praktické zvládnutí KPR v modelové situaci na bazéně po předchozím zatížení,
 2. 2. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého v hloubce do 1,6 m.

Informace o doškolení

Vstupní požadavky

 • předložení licence Vodní dozor junior, záchranářské minimum,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny doškolení: Jihlava

 • 24.3.2018
 • 25.3.2018
 • 28.4.2018
 • 29.4.2018
 • 19.5.2018
 • 20.5.2018
 • 9.6.2018
 • 10.6.2018
 • 13.10.2018
 • 14.10.2018
 • 10.11.2018
 • 11.11.2018

Doplňující informace o doškolení v Jihlavě:

Zahájení v sobotu v 9.00 na bazéně E.Rošického v Jihlavě, sraz 8.45 – vestibul budovy, příp. v neděli v 8,00 tamtéž. Délka doškolení cca 2 hodiny.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! Psací potřeby s sebou.

Termíny doškolení: Kladno

 • 26.5.2018
 • 27.5.2018

Doplňující informace o doškolení v Kladně:

Zahájení v sobotu i v neděli v 9,00 v Aquaparku Kladno, Sportovců 818, Kladno. Sraz před budovou aquaparku.

Ukončení v cca 12,00. Plavky a psací potřeby s sebou.

Cena doškolení:

Doškolení pro všechny licence - 600,- Kč s DPH

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.
 • Objednavatel (uchazeč) zašle podklady pro fakturaci v přihlášce a zajistí, aby uchazeči měli s sebou kopii stávající licence.

Informace o doškolení

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého v hloubce do 1,6 m.

Přihláška