Vodní dozor junior – VDj

Je pracovník provozovatele vodního areálu, odpovědný za prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního areálu, který má platné osvědčení o absolvování kurzu vodního dozoru – junior ve školícím zařízení v souladu s licenčními požadavky oborových asociací a s ČSN EN 15288-2 pro hloubku vody do 1,6 m včetně (dle TNV 94 0920-1).

Účastníci kurzů musí absolvovat předepsanou hodinovou dotaci pro školení na pozici Vodní dozor junior – 16 hodin ( 2 dny ) a úspěšně absolvovat zkoušky.

Informace o školení

Vstupní požadavky

 • věk 18 let,
 • uchazeč má fyzické a mentální předpoklady plnit úkoly, které vyplývají z náplně práce pracovní pozice Vodní dozor junior,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny školení: Jihlava

 • 23.3. - 24.3. 2018
 • 27.4. - 28.4. 2018
 • 11.5. - 12.5. 2018
 • 8.6. - 9.6. 2018

Doplňující informace o školení v Jihlavě:

Zahájení školení Vodní dozor junior vždy v pátek na plaveckém bazénu na ulici E.Rošického (mapka zde:) ve 12,45 předpokládané konec v pátek v 18,00.

V sobotu zahájení v 9,00 tamtéž a předpokládaný konec v 17,30.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!!

Cena školení

 • Školení Vodní dozor junior - 1 500 Kč (vč. DPH)

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

Informace o školení

Učební plán

Zkouškové požadavky

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Praktické zvládnutí KPR v modelové situaci na bazéně po předchozím zatížení,
 2. 2. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého v hloubce do 1,6 m.

Informace o doškolení

Vstupní požadavky

 • předložení licence Vodní dozor junior, záchranářské minimum,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny doškolení: Jihlava

 • 24.3.2018
 • 25.3.2018
 • 28.4.2018
 • 29.4.2018
 • 12.5.2018
 • 13.5.2018
 • 9.6.2018
 • 10.6.2018

Doplňující informace o doškolení v Jihlavě:

Zahájení v sobotu v 9.00 na bazéně E.Rošického v Jihlavě, sraz 8.45 – vestibul budovy, příp. v neděli v 8,00 tamtéž. Délka doškolení cca 2 hodiny.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! Psací potřeby s sebou.

Cena doškolení:

Doškolení pro všechny licence - 600,- Kč s DPH

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.
 • Objednavatel (uchazeč) zašle podklady pro fakturaci v přihlášce a zajistí, aby uchazeči měli s sebou kopii stávající licence.

Informace o doškolení

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého v hloubce do 1,6 m.

Přihláška