Vodní dozor senior – VDs

Je pracovník provozovatele vodního areálu, odpovědný za prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního areálu, který má platné osvědčení o absolvování kurzu vodního dozoru – senior ve školícím zařízení v souladu s licenčními požadavky oborových asociací a s ČSN EN 15288-2 pro hloubku vody nad 1,6 m (dle TNV 94 0920-1).

Účastníci kurzů musí absolvovat předepsanou hodinovou dotaci pro školení na pozici Vodní dozor senior – 24 hodin ( 3 dny ) a úspěšně absolvovat zkoušky.

Informace o školení

Vstupní požadavky

 • věk 18 let,
 • uchazeč má fyzické a mentální předpoklady plnit úkoly, které vyplývají z náplně práce pracovní pozice Vodní dozor senior,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny školení: Jihlava

 • 22.3.2019 - 24.3. 2019
 • 12.4.2019 - 14.4. 2019
 • 17.5.2019 - 19.5. 2019
 • 7.6.2019 - 9.6. 2019

Doplňující informace o školení v Jihlavě:

Zahájení vždy v pátek v 12.30 na bazéně E.Rošického v Jihlavě - vestibul budovy.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! Psací potřeby s sebou.

Ukončení v neděli v odpoledních hodinách (17.00).

Termíny školení: Kladno

 • 24.5.2019 - 26.5. 2019

Doplňující informace o školení v Kladně:

Zahájení školení Vodní dozor senior v pátek 24.5. v Aquaparku v Kladně na ulici Sportovců 818 v 15.00. Předpokládaný konec v pátek v 18,00.

V sobotu i v neděli zahájení v 9,00 tamtéž a předpokládaný konec v 17,00.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!!

Cena školení

 • školení Vodní dozor senior - 2 880 Kč

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

Učební plán

Zkouškové požadavky

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání.
 2. 2. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání pod vodou, předvést vylovení 3 puků z hloubky 1,6 – 1,8 m.
 3. 3. Výdrž na dně bazénu v poloze vleže.
 4. 4. Praktické zvládnutí KPR v modelové situaci na bazéně po předchozím zatížení.
 5. 5. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého.

Informace o doškolení

Vstupní požadavky

 • předložení licence Plavčík, Mistr plavčí, Vodní dozor senior,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny doškolení: Jihlava

 • 23.3.2019
 • 24.3.2019
 • 13.4.2019
 • 14.4.2019
 • 18.5.2019
 • 19.5.2019
 • 8.6.2019
 • 9.6.2019

Doplňující informace o doškolení v Jihlavě:

Zahájení v sobotu v 9.00 na bazéně E.Rošického v Jihlavě, sraz 8.45 – vestibul budovy, příp. v neděli v 8,00 tamtéž. Délka doškolení cca 2 hodiny.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! Psací potřeby s sebou.

Termíny doškolení: Kladno

 • 25.5.2019
 • 26.5.2019

Doplňující informace o doškolení v Kladně:

Zahájení v sobotu i v neděli vždy v 9.00 v Aquaparku v Kladně na ulici Sportovců 818, sraz vždy v 8.45 – vestibul budovy, délka doškolení cca 2 - 3 hodiny.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! Psací potřeby s sebou.

Cena doškolení:

Doškolení pro všechny licence - 600,- Kč

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.
 • Objednavatel (uchazeč) zašle podklady pro fakturaci v přihlášce a zajistí, aby uchazeči měli s sebou kopii stávající licence.

Informace o doškolení

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání,
 2. 2. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání pod vodou, předvést vylovení 3 puků z hloubky 1,6 – 1,8 m,
 3. 3. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého.

Přihláška