Vodní dozor senior – VDs

Je pracovník provozovatele vodního areálu, odpovědný za prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního areálu, který má platné osvědčení o absolvování kurzu vodního dozoru – senior ve školícím zařízení v souladu s licenčními požadavky oborových asociací a s ČSN EN 15288-2 pro hloubku vody nad 1,6 m (dle TNV 94 0920-1).

Účastníci kurzů musí absolvovat předepsanou hodinovou dotaci pro školení na pozici Vodní dozor senior – 24 hodin ( 3 dny ) a úspěšně absolvovat zkoušky.

Informace o školení

Vstupní požadavky

 • věk 18 let,
 • uchazeč má fyzické a mentální předpoklady plnit úkoly, které vyplývají z náplně práce pracovní pozice Vodní dozor junior,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny školení: Jihlava

 • 23.3. - 25.3. 2018
 • 27.4. - 29.4. 2018
 • 11.5. - 13.5. 2018
 • 8.6. - 10.6. 2018

Doplňující informace o školení v Jihlavě:

Zahájení vždy v pátek v 12.30 na bazéně E.Rošického v Jihlavě - vestibul budovy.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! Psací potřeby s sebou.

Ukončení v neděli v odpoledních hodinách (17.00).

Cena školení

 • školení Vodní dozor senior - 2 880 Kč (vč. DPH)

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

Informace o školení

 • Zahájení školení Vodní dozor senior vždy v pátek na plaveckém bazénu na ulici E.Rošického (mapka zde:) ve 12,45 předpokládané konec v pátek v 18,00.
 • V sobotu zahájení v 9,00 tamtéž a předpokládaný konec v 17,30.
 • V neděli zahájení v 8,00 tamtéž a předpokládané ukončení v 16,00.
 • Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!!

Učební plán

Zkouškové požadavky

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání.
 2. 2. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání pod vodou, předvést vylovení 3 puků z hloubky 1,6 – 1,8 m.
 3. 3. Výdrž na dně bazénu v poloze vleže.
 4. 4. Praktické zvládnutí KPR v modelové situaci na bazéně po předchozím zatížení.
 5. 5. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého.

Informace o doškolení

Vstupní požadavky

 • předložení licence Plavčík, Mistr plavčí, Vodní dozor senior,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny doškolení: Jihlava

 • 24.3.2018
 • 25.3.2018
 • 28.4.2018
 • 29.4.2018
 • 12.5.2018
 • 13.5.2018
 • 9.6.2018
 • 10.6.2018

Doplňující informace o doškolení v Jihlavě:

Zahájení v sobotu v 9.00 na bazéně E.Rošického v Jihlavě, sraz 8.45 – vestibul budovy, příp. v neděli v 8,00 tamtéž. Délka doškolení cca 2 hodiny.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!! Psací potřeby s sebou.

Cena doškolení:

Doškolení pro všechny licence - 600,- Kč s DPH

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 405 000 5780/6800 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.
 • Objednavatel (uchazeč) zašle podklady pro fakturaci v přihlášce a zajistí, aby uchazeči měli s sebou kopii stávající licence.

Informace o doškolení

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání,
 2. 2. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání pod vodou, předvést vylovení 3 puků z hloubky 1,6 – 1,8 m,
 3. 3. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého.

Přihláška